Informatie over de anesthesie voor endoscopie

Opdat uw geplande ingreep op de best mogelijke en pijnloze manier zou kunnen verlopen, is een anesthesie noodzakelijk.
Een arts-anesthesist zal u persoonlijk inlichten over het verloop van de anesthesie.

De sedatie

De sedatie is een toestand vergelijkbaar met een diepe slaap die veroorzaakt wordt door medicatie ingebracht via injectie in een bloedvat. De gewaarwording van pijn wordt volledig geneutraliseerd. Deze artificiële slaap wordt onderhouden tijdens de volledige duur van de ingreep.

De sedatie is een minder diepe vorm van anesthesie.

ANESTHESIE, VEILIGHEID EN NEVENWERKINGEN

Elke anesthesie wordt toegediend in een zaal waar al het materiaal aanwezig is om op continue wijze de vitale functies te controleren (hartfunctie, ademhaling, zuurstofvoorziening, enz..). Op het einde van de ingreep wordt u naar een ontwaakzaal gebracht waar u nog steeds van nabij wordt gemonitord. Tijdens uw verblijf op de ontwaakzaal wordt u verzorgd door een gespecialiseerde verpleegkundige, onder de verantwoordelijkheid van een arts-anesthesist.

Elke medische akte, zelfs indien uitgevoerd onder de best mogelijke omstandigheden, brengt een zeker risico met zich mee. Nochtans zijn de technieken die heden ten dage worden gebruikt zeer betrouwbaar en ernstige complicaties extreem zeldzaam. Dankzij de continue monitoring kan op elk probleem onmiddellijk worden gereageerd. Een ernstige complicatie die het leven in gevaar kan brengen (ernstige allergische reactie, hartstilstand, zuurstoftekort) komt slechts zeer zelden voor.

VOOR UW VEILIGHEID

U moet vanaf ten minste 6 uur voor het begin van de ingreep niet eten en ook een tijdje na de ingreep. Het is belangrijk voor uw veiligheid de voorschriften van de geneesheer nauwgezet te volgen. De dag van de ingreep dient u enkel die thuismedicatie te nemen die de geneesheer voorschrijft. Indien u de dag van de ingreep nog naar huis gaat is het noodzakelijk dat u wordt afgehaald door een ander persoon die u ook thuis kan bijstaan. U mag onder geen beding zelf een voertuig besturen op de dag van de ingreep. U kan beter ook geen belangrijke (financiële,…)beslissingen nemen op die dag.