One Day Hip

Preoperatieve informatie

Test OxyContin 10

Probeer deze medicatie op een zondag of een vrije dag enkele dagen of weken voor de geplande ingreep om te zien of u het goed verdraagt.
Neem hierna geen belangrijke beslissingen of rijd niet met de wagen.
Mogelijke bijwerkingen (in aflopende volgorde van waarschijnlijkheid) zijn misselijkheid en braken, duizeligheid, hallucinaties, ademhalingsproblemen (levensbedreigende vorm extreem zeldzaam en eigenlijk onmogelijk bij deze dosage).
Indien u de testmedicatie slecht verdraagt, verwittig dan de anesthesist door te bellen naar 02 221 91 11 en te vragen om door te schakelen naar telefoon 17840 of de anesthesist van wacht. Idealiter neemt u geen verschillende pijnstillers tegelijk, tenzij de pijn te hevig is.

Medicatie die u in huis dient te heben

-Paracetamol 1 g (dafalgan)
-Oxycontin 10 mg
-Oxynorm 5 mg
-Vimovo

Dag 0

Vanaf middernacht: nuchter zijn voor vaste voeding
Tot 05u30 mag u water drinken of thee met suiker, maar zonder melk of citroen.
Om 06u0 neemt u 1g Paracetamol en 10mg Oxycontin
Breng 1 tablet van 10mg Oxycontin mee naar de kliniek.

Dag 1

Paracetamol 1 g / 6 uur
Vimovo / 12 uur
OxyContin 10 mg / 12 uur
OxyNorm maximaal 5mg / 4 uur, indien toch nog onvoldoende pijnstilling
Waarschuwing: het is belangrijk de pijnstillers allemaal en op tijd te nemen. Het is namelijk veel moeilijker de pijn onder controle te krijgen, wanneer ze zeer hevig is. Voorkomen is beter dan genezen.
De anesthesist belt u in de voormiddag.

Dag 2

Paracetamol 1 g / 6 uur
Vimovo / 12 uur
OxyContin 10 mg / 12 uur (dit mag u stoppen wanneer de pijn draaglijk wordt)
OxyNorm maximaal 5mg / 4 uur, indien toch nog onvoldoende pijnstilling