Beste ouder,

Uw kind staat op het punt een operatie onder narcose te ondergaan in het St. Jan Ziekenhuis te Brussel. Als anesthesist zouden we graag wat aanvullende informatie krijgen om de procedure veilig voor te bereiden. Vanwege de afstand en omwille van professionele verplichtingen hebben wij er alle begrip voor als u dit digitaal wenst te doen. Als u ons persoonlijk wenst te bezoeken, is het altijd mogelijk om bij ons op consultatie te komen. U vindt de nodige informatie hieronder.

Wij verwachten van u dat u de bijgevoegde preoperatieve vragenlijst volledig ingevuld terugstuurt. Als u niet in staat bent alle vragen te beantwoorden, raden wij u aan dit met de hulp van uw huisarts te doen.

Als uw kind in het verleden complexe gezondheidsproblemen heeft gehad, vragen wij u ons een volledig verslag van de aandoening te bezorgen. Het gaat vooral om hartafwijkingen, chronische longproblemen, systeemziektes, verminderde afweer, ontwikkelingsstoornissen, neurologische afwijkingen, medicatie,… In deze specifieke gevallen verwachten wij een recent medisch rapport met de nodige details om te voorkomen dat een operatie op de dag van de ingreep zelf nog moet worden uitgesteld wegens ontbrekende medische gegevens.

Dr Rigaux heeft u reeds gevraagd om een medisch getuigschrift voor te leggen, dat verklaart dat de ingreep noodzakelijk is en dat dit enkel mogelijk is onder narcose. Wij willen graag een kopie van dit document.

We zouden ook graag vier foto’s van het gezicht van uw kind willen hebben.

1. vooraanzicht met gesloten mond

2. zijaanzicht met gesloten mond

3. tanden op elkaar 

4. tanden met volledig geopende mond

We gebruiken dit om de moeilijkheidsgraad van intubatie in te schatten.

Bij het fotograferen van de mond en de tanden volstaat het onderste deel van het aangezicht van uw kind, dit ook om de privacy van uw kind te garanderen bij het doorsturen van de foto’s. Deze foto’s zullen alleen voor medische doeleinden worden gebruikt en in digitale vorm aan het dossier van uw kind worden toegevoegd.

Nadat we alle informatie hebben doorgenomen, nodigen we u uit voor een videoconferentie waarin we uitleggen hoe de dag praktisch zal verlopen en de regels rond het nuchter zijn van uw kind.  Dit is ook een ideale gelegenheid om bijkomende vragen te stellen over anesthesie.

Deze videoconferentie wordt gehouden via Teams. U ontvangt een e-mail met een link en een tijdspanne nadat we samen een geschikt moment gevonden hebben.

Een ereloon supplement anesthesie ter waarde van 200 euro, voor de consultatie of het  teleconsult zal u worden aangerekend. Deze som verschijnt na uw interventie op uw eindfactuur. Afhankelijk van het type ziekenhuis verzekering wordt dit al dan niet terugbetaald

Als u nog vragen hebt, staan wij altijd tot uw beschikking.

Vriendelijke groeten,

Voor een consultatie kunt u een afspraak maken op 02/221.98.88 of via de website https://www.clstjean.be/. Onder het luikje “Patiënt” en “Maak een afspraak”. Gelieve bij het maken van uw afspraak de onderstaande consultatietijden in acht te nemen:

Pre-operatieve anesthesie raadpleging Sint Jan Brussel

Dinsdag 08h00-13h30

Woensdag 14h00-17h30

Donderdag 08h00-13h30 & 14h00-17h30

Vrijdag 08u00-13u30  

Kruidtuinlaan, 32, Boulevard du Jardin Botanique – Brussel, 1000, Bruxelles

T. 32 (02) 221.98.40 / 32 (02) 221.98.51       

F. 32 (02) 221.96.65  

anesthesie@clstjean.be           anesthesie@klstjan.be