Facetinfiltratie

Binnenkort ondergaat u een facettaire inspuiting en/of denervatie in de pijnkliniek van Kliniek St Jan Brussel.
In deze brochure vindt u informatie over deze behandelingen.

Voor de leesbaarheid wordt hier in de mannelijke vorm gesproken over de arts en de verpleegkundige. Overal waar hij/hem staat wordt uiteraard ook zij/haar bedoeld.

ALGEMENE INFORMATIE

De behandelingen op de pijnkliniek gebeuren op het chirurgisch daghospitaal op de Kruidtuin site van Kliniek Sint Jan, via een korte dagopname.

Kliniek St Jan
Site Kruidtuin, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel
Route 090, Dagheelkunde
02 221 90 90
7u30 – 12u00 & 12u30 – 15u00

Indien u bloedverdunners inneemt, zijn er specifieke richtlijnen. Breng uw verwijzende arts of uw huisarts steeds op de hoogte van het feit dat u deze medicatie inneemt!

Een bloedname is steeds noodzakelijk bij een eerste infiltratie (bloedplaatjes, PT en aPTT) Bij bepaalde bloedverdunners is een bloedname voor elke infiltratie de dag zelf noodzakelijk.

Belangrijk:

U brengt best alle beschikbare radiologische opnames en resultaten van technische onderzoeken en labotesten mee op de dag van de behandeling, zeker wanneer deze buiten Kliniek St Jan gebeurd zijn.
Vergeet ook zeker uw verwijsbrief niet voor de arts van de pijnkliniek.
Attesten, die de arts voor u dient in te vullen brengt u ook mee.
Uiteraard ook uw identiteitskaart en SIS kaart niet vergeten

Het is voor ons en onze patiënten erg belangrijk, dat u de dag voor uw afspraak belt naar het secretariaat om uw afspraak te bevestigen op het nummer 02 221 99 39
Op dat moment krijgt u van de secretaresse ook het uur te horen, waarop wij u verwachten.

Er zal u gevraagd worden, een begeleider te voorzien. U kunt mogelijks na de technische behandeling niet zelf met de auto rijden.

VOORBEREIDING

De verpleging zal met u een korte vragenlijst overlopen, ofwel u vragen deze vragenlijst in te vullen.
Nadien zullen ze u naar uw kabine begeleiden alwaar u zich kunt omkleden. U krijgt een operatiehemd van het ziekenhuis, nachtgerief is niet noodzakelijk. U wordt nadien begeleid naaar een relaxzetel in de wachtzaal.

Wanneer het uw beurt is, zal u door een verpleegkundige begeleid worden naar de operatiezaal.

FACETTAIRE INSPUITING of DENERVATIE

WAT EN WAAROM

Wat zijn facetinfiltraties?

De facetgewrichten zijn de gewrichtjes die de verschillende wervels achteraan met elkaar verbinden. Deze gewrichten spelen een belangrijke rol in de stabiliteit en de beweging van de wervelkolom. Bij pijn uitgaande van deze gewrichtjes, kunnen facet infiltraties overwogen worden.

Wanneer kan deze infiltratie overwogen worden?

Door ouderdom, door zware arbeid of spontaan kunnen de facetgewrichten vervormd worden. Vaak gaat dit gepaard met artrose, een plaatselijke ontstekingsreactie. Op deze manier ontstaat er typische pijn over de wervelkolom.
Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de hals (‘cervicaal’) kan leiden tot halspijn, die soms uitstraalt tot aan de schouder en de monnikskapspier. Vaak zijn er ook bewegingsbeperkingen van de wervelkolom in de hals.
Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de lage rug (‘lumbaal’) kan leiden tot een (vaak bandvormige) lage rugpijn, die soms uitstraalt naar het zitvlak, de liesstreek, de heupstreek of het bovenbeen.

Wat is het doel van deze infiltratie?

Er kunnen twee soorten facetinfiltraties overwogen worden: therapeutische en diagnostische. Bij therapeutische facetinfiltraties wordt in de pijnlijke gewrichtjes een plaatselijk werkend corticosteroïd (= een product met de werking van cortisone) ingespoten: dit vermindert de ontstekingsreactie en de mede hierdoor veroorzaakte zwelling.

Dit kan de pijn verlichten. Vaak is het zo dat er in het begin zelfs een tijdelijke toename van de klachten mogelijk is (dit is niet onrustwekkend). Het effect verschijnt vaak pas na enkele dagen: dit is eigen aan corticosteroïden. Afhankelijk van het resultaat kan de behandeling eventueel herhaald worden, ten vroegste twee weken na de eerste infiltratie.
Bij diagnostische facetinfiltraties wordt (bij wijze van proefbehandeling) een plaatselijk verdovend product ingespoten op de zenuwtakjes die de pijnlijke facetgewrichtjes bezenuwen.

Hoe zijn de resultaten?

Vaak is er na therapeutische facetinfiltraties een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. slijtage) wordt door de infiltraties immers niet weggenomen.
De diagnostische facetinfiltraties moeten in de eerste plaats als een ‘testbehandeling’ gezien worden, om uit te maken of de betrokken zenuwtakjes in het pijnprobleem een rol spelen of niet. Indien er binnen de 24u een tijdelijk goed effect (minstens 50% beterschap) optreedt na de proefbehandeling, kan een ontzenuwing (‘denervatie’) met behulp van een radiofrequente elektrische stroom overwogen worden.

Indien er geen enkele beterschap optreedt met de diagnostische facetinfiltraties, zijn ook therapeutische facetinfiltraties of een ontzenuwing zinloos.

HOE EN WAT

U hoeft voor een facettaire inspuiting of denervatie niet nuchter te zijn.
Bloedverdunners moeten meestal gestopt worden en evt vervangen worden door inspuitingen clexane of fraxiparine (te stoppen 24u voor de inspuiting).

Gezien wij radiografische straling gebruiken voor onze inspuitingen (nodig voor exacte positionering) zijn infiltraties niet mogelijk indien u (mogelijks) zwanger bent. Deze straling is namelijk mogelijks gevaarlijk voor uw ongeboren kind.

Bij een facetinfiltratie wordt er een corticosteroid en/of plaatselijke verdoving ingespoten t.h.v. het facetgewricht, met als doel de pijn te verminderen.
Bij een facetdenervatie wordt het pijnzenuwtje van het facetgewricht d.m.v. een hoogfrequente elektrische stroom voor langere duur geblokkeerd.

Facetinfiltratie

Voor deze infiltratie zult u zich dienen te installeren op de buik (voor rug behandeling) ofwel op de zij (pijnlijke zijde boven) of rug (voorhals behandeling)op de operatietafel.
De arts zal uw rug of hals ontsmetten en een doekje op uw rug of hals plakken.
Vervolgens zal hij de lokale verdoving toedienen.

Nadien zal hij de naald t.h.v. de facetgewrichtjes plaatsen. Dit is normaal gezien niet pijnlijk. Indien u toch pijn zou voelen, is het belangrijk dat u de arts hiervan op de hoogte stelt (evt extra plaatselijke verdoving). Het is zeer belangrijk dat u tijdens de procedure NIET BEWEEGT!

Na controle met een radiografische scopie opname wordt de medicatie ingespoten. Dit kan een kortdurende toename van uw klachten geven.
Vermeld dit zeker aan uw arts, belangrijk blijft om niet te bewegen.

Na de infiltratie wordt u met uw relaxstoel naar de ontwaakzaal gebracht, waar u kort wordt geobserveerd.
Nadien brengt de verpleging u terug naar uw kabine.
U kunt zich terug omkleden en terug vertrekken naar huis.

Facetdenervatie

Voor deze behandeling zult u zich dienen te installeren op de buik (voor rug behandeling) ofwel op de zij (pijnlijke zijde boven) of rug (voorhals behandeling)op de operatietafel.
De arts zal uw rug of hals ontsmetten en een doekje op uw rug of hals plakken.
Vervolgens zal hij de lokale verdoving toedienen.

Nadien zal hij de naald t.h.v. de facetgewrichtjes plaatsen. Dit is normaal gezien niet pijnlijk. Indien u toch pijn zou voelen, is het belangrijk dat u de arts hiervan op de hoogte stelt (evt extra plaatselijke verdoving). Het is zeer belangrijk dat u tijdens de procedure NIET BEWEEGT!

Na controle met een radiografische scopie opname gebeurt nog een controle met elektrische stimulatie. Hiervoor hebben we uw medewerking nodig.
Eerst wordt de gevoeligheid getest, om te zien of het naadje dicht genoeg bij het pijnzenuwtje geplaatst is. Hierbij is het belangrijk dat u signaleert of u “iets” voelt in de rug. Dit kan bv een druk zijn, of tintelingen in de rug. Pijn is hier niet noodzakelijk!

Nadien wordt getest of we ver genoeg van de zenuwen voor het been zijn. Hierbij gaat u schokken (samentrekkingen) in de rug voelen. Uw arts zal beoordelen of deze stimulatie juist is.

Nadat bevestigd is, dat de naaldjes op de juiste plaats geplaatst zijn wordt de eigenlijke behandeling gestart.
Plaatselijke verdoving wordt toegediend en korte tijd hierna wordt de denervatie gestart. Dit kan mogelijks een warmtegevoel in de rug geven.
Indien dit voor u pijnlijk of lastig is, dient u zeker de arts te verwittigen. De behandeling zal tijdelijk onderbroken worden zo nodig.

Na de behandeling wordt u met uw relaxstoel naar de ontwaakzaal gebracht, waar u kort wordt geobserveerd.
Nadien brengt de verpleging u terug naar uw kabine.
U kunt zich terug omkleden en terug vertrekken naar huis.

NEVENWERKINGEN en VERWIKKELINGEN

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

• Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk en niet verontrustend. Na een infiltratie is deze meestal van korte duur (enkele dagen), na een denervatie kan deze pijn langer duren.

• Het corticosteroïd (enkel bij injectie, niet bij denervatie) kan enkele neven-werkingen hebben zoals (tijdelijke) gewichtstoename,
spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloedsuikergehalte, effect op het bot (botontkalking- osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.

• Na de injectie kunnen de bloeddruk en de polsslag tijdelijk dalen: dit is vaak te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
• Allergische reacties op latex, ontsmetting of toegediende producten zijn mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.

• Ernstige verwikkelingen (zoals bloedingen, infectie (bv. hersenvliesontsteking), zenuwbeschadiging) zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam.
• Aanhoudende hoofdpijn die verergert bij het rechtop komen en verbetert met neerliggen is een beschreven maar zeldzame verwikkeling van een epidurale infiltratie.
Best neemt u hiervoor contact op met uw huisarts of de pijnkliniek.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

Wij raden u aan om de dag van de behandeling geen voertuig te besturen. U zorgt dus best voor een begeleider/ chauffeur
Indien u Diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, is er mogelijks een ontregeling van het suikergehalte in uw bloed door het corticosteroid. Belangrijk is om uw behandeling voor diabetes NIET te stoppen. We zullen de dag zelf uw bloedsuikerspiegel controleren. Indien deze te hoog is op voorhand kan de infiltratie niet doorgaan. Controleer uw bloedsuikergehalte zeker goed de dag van en de dagen na de behandeling.
Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie niet uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met uw huisarts.
Attesten (hospitalisatieverzekering, afwezigheidsattest voor school of werk, …) worden door de arts van de pijnkliniek ingevuld indien nodig. Breng deze zeker mee en vergeet dit zeker niet na te vragen op het moment van de infiltratie, zo nodig.