Sacroilliacaal gewricht

Binnenkort ondergaat u een inspuiting en/of denervatie t.h.v. het sacroilliacaal gewricht in de pijnkliniek van Kliniek St Jan Brussel.
In deze brochure vindt u informatie over deze behandelingen.

Voor de leesbaarheid wordt hier in de mannelijke vorm gesproken over de arts en de verpleegkundige. Overal waar hij/hem staat wordt uiteraard ook zij/haar bedoeld.

ALGEMENE INFORMATIE

De behandelingen op de pijnkliniek gebeuren op het chirurgisch daghospitaal op de Middaglijn site van Kliniek Sint Jan, via een korte dagopname.

Kliniek St Jan
Site Kruidtuin, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel
Route 090, Dagheelkunde
02 221 90 90
7u30 – 12u00 & 12u30 – 15u00

Indien u bloedverdunners inneemt, zijn er specifieke richtlijnen. Breng uw verwijzende arts of uw huisarts steeds op de hoogte van het feit dat u deze medicatie inneemt!

Een bloedname is steeds noodzakelijk bij een eerste infiltratie (bloedplaatjes, PT en aPTT) Bij bepaalde bloedverdunners is een bloedname voor elke infiltratie de dag zelf noodzakelijk.

Belangrijk:

U brengt best alle beschikbare radiologische opnames en resultaten van technische onderzoeken en labotesten mee op de dag van de behandeling, zeker wanneer deze buiten Kliniek St Jan gebeurd zijn.
Vergeet ook zeker uw verwijsbrief niet voor de arts van de pijnkliniek.
Attesten, die de arts voor u dient in te vullen brengt u ook mee.
Uiteraard ook uw identiteitskaart en SIS kaart niet vergeten

Het is voor ons en onze patiënten erg belangrijk, dat u de dag voor uw afspraak belt naar het secretariaat om uw afspraak te bevestigen op het nummer 02 221 99 39
Op dat moment krijgt u van de secretaresse ook het uur te horen, waarop wij u verwachten.

Er zal u gevraagd worden, een begeleider te voorzien. U kunt mogelijks na de technische behandeling niet zelf met de auto rijden.

VOORBEREIDING

De verpleging zal met u een korte vragenlijst overlopen, ofwel u vragen deze vragenlijst in te vullen.
Nadien zullen ze u naar uw kabine begeleiden alwaar u zich kunt omkleden. U krijgt een operatiehemd van het ziekenhuis, nachtgerief is niet noodzakelijk. U wordt nadien begeleid naar een relaxzetel in de wachtzaal.

Wanneer het uw beurt is, zal u door een verpleegkundige of zorgvuldige begeleid worden naar de operatiezaal.

SACROILLIACALE INSPUITING en/of DENERVATIE

WAT EN WAAROM

Wat is een sacroilliacale inspuiting?

Het sacroilliacale gewricht is het gewricht tussen het heiligbeen en de bekkenvleugel. Bij pijn uitgaande van dit gewricht, kan een infiltratie overwogen worden.

Sacroil

Wanneer kan deze infiltratie overwogen worden?

Pijnklachten uitgaande van het sacroilliacale gewricht kunnen gevoeld worden in de onderdruk, het heiligbeen, de achterzijde van de bovenbenen en de liezen

Wat is het doel van deze infiltratie?

Een therapeutische infiltratie van het sacroilliacale gewricht bestaat uit een inspuiting van een lokaal verdovend middel en corticosteroïden.
De medicatievermindert de ontsteking en zwelling in en rond het gewricht. Hierdoor nemen de pijnklachten en eventuele tintelingen af die door deze ontsteking veroorzaakt worden. Als de pijnklachten minderen kunnen de spieren in de rug zich beter ontspannen. Eventueel kan kinesitherapie met stabiliserende oefeningen hier een extra hulp bieden.
Indien de inspuiting t.h.v. het sacroilliacaal gewricht slechts een kortdurende pijnverlichting biedt, kan een ontzenuwing overwogen worden (denervatie)

Hoe zijn de resultaten?

Vaak is er na therapeutische sacroilliacale infiltraties een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak wordt door de infiltraties immers niet weggenomen.
In de meeste gevallen zal 1 infiltratie onvoldoende zijn en dient de procedure een of tweemaal herhaald te worden.
In geval er een ontzenuwing gepland wordt, wordt er eerst een testinfiltratie/proefbehandeling uitgevoerd.
Indien er binnen de 24u een tijdelijk goed effect (minstens 50% beterschap) optreedt na de proefbehandeling, kan een ontzenuwing (‘denervatie’) met behulp van een radiofrequente elektrische stroom overwogen worden.
Indien er geen enkele beterschap optreedt met de proefbehandeling, is ook een ontzenuwing zinloos.

HOE EN WAT

U hoeft voor een sacroilliacale inspuiting niet nuchter te zijn.
Bloedverdunners moeten meestal gestopt worden en evt vervangen worden door inspuitingen clexane of fraxiparine (te stoppen 24u voor de inspuiting).
Gezien wij radiografische straling gebruiken voor onze inspuitingen (nodig voor exacte positionering) zijn infiltraties niet mogelijk indien u (mogelijks) zwanger bent. Deze straling is namelijk mogelijks gevaarlijk voor uw ongeboren kind.

Sacroilliacale infiltratie

Bij een sacroilliacale infiltratie wordt er een corticosteroid en/of plaatselijke verdoving ingespoten t.h.v. het sacroilliacale gewricht, met als doel de pijn te verminderen.

Voor deze infiltratie zult u zich dienen te installeren op de buik op de operatietafel.
De arts zal uw rug ontsmetten en een doekje op uw rug plakken.
Vervolgens zal hij de lokale verdoving toedienen.
Nadien zal hij de naald t.h.v. Het sacroilliacale gewricht plaatsen. Dit is normaal gezien niet pijnlijk. Indien u toch pijn zou voelen, is het belangrijk dat u de arts hiervan op de hoogte stelt (evt extra plaatselijke verdoving). Het is zeer belangrijk dat u tijden de procedure NIET BEWEEGT!

Na controle met een radiografische scopie opname wordt de medicatie ingespoten. Dit kan een kortdurende toename van uw klachten geven.
Vermeldt dit zeker aan uw arts, belangrijk blijft om niet te bewegen.

Na de infiltratie wordt u met uw relaxstoel naar de ontwaakzaal gebracht, waar u kort wordt geobserveerd. Nadien brengt de verpleging u terug naar uw kabine. U kunt zich terug omkleden en terug vertrekken naar huis.

Sacroilliacale denervatie

Bij een ontzenuwing wordt het sacroliiacale gewricht ontzenuwd, met als doel de pijn voor langere tijd te verminderen.
Voor deze denervatie zult u zich dienen te installeren op de buik op de operatietafel.
De arts zal uw rug ontsmetten en een doekje op uw rug plakken.
Vervolgens zal hij de lokale verdoving toedienen.
Nadien zal hij de naalden t.h.v. Het sacroilliacale gewricht plaatsen. Dit is normaal gezien niet pijnlijk. Indien u toch pijn zou voelen, is het belangrijk dat u de arts hiervan op de hoogte stelt (evt extra plaatselijke verdoving). Het is zeer belangrijk dat u tijden de procedure NIET BEWEEGT!
Na controle met een radiografische scopie opname gebeurt nog een controle met elektrische stimulatie. Hiervoor hebben we uw medewerking nodig.
Eerst wordt de gevoeligheid getest, om te zien of het naadje dicht genoeg bij het pijnzenuwtje geplaatst is. Hierbij is het belangrijk dat u signaleert of u “iets” voelt in de rug. Dit kan bv een druk zijn, of tintelingen in de rug. Pijn is hier niet noodzakelijk!
Nadien wordt getest of we ver genoeg van de zenuwen voor het been zijn. Hierbij gaat u schokken (samentrekkingen) in de rug voelen. Uw arts zal beoordelen of deze stimulatie juist is.

Na de denervatie wordt u met uw relaxstoel naar de ontwaakzaal gebracht, waar u kort wordt geobserveerd. Nadien brengt de verpleging u terug naar uw kabine.
U kunt zich terug omkleden en terug vertrekken naar huis.

NEVENWERKINGEN en VERWIKKELINGEN

Effets secondaires

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

• Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk en niet verontrustend. Na een infiltratie is deze meestal van korte duur (enkele dagen), na een denervatie kan deze pijn langer duren.
• Het corticosteroïd kan enkele neven-werkingen hebben zoals (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloedsuikergehalte, effect op het bot (botontkalking- osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
• Na de injectie kunnen de bloeddruk en de polsslag tijdelijk dalen. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.

• Allergische reacties op latex, ontsmetting of toegediende producten zijn mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
• Ernstige verwikkelingen (zoals bloedingen, infectie (bv. hersenvliesontsteking), zenuwbeschadiging) zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

  • Wij raden u aan om de dag van de behandeling geen voertuig te besturen. U zorgt dus best voor een begeleider/ chauffeur
  • Indien u Diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, is er mogelijks een ontregeling van het suikergehalte in uw bloed door het corticosteroid. Belangrijk is om uw behandeling voor diabetes NIET te stoppen. We zullen de dag zelf uw bloedsuikerspiegel controleren. Indien deze te hoog is op voorhand kan de infiltratie niet doorgaan. Controleer uw bloedsuikergehalte zeker goed de dag van en de dagen na de behandeling.
  • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie niet uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met uw huisarts.
  • Attesten (hospitalisatieverzekering, afwezigheidsattest voor school of werk, …) worden door de arts van de pijnkliniek ingevuld indien nodig. Breng deze zeker mee en vergeet dit zeker niet na te vragen op het moment van de infiltratie, zo nodig.